AMBALAJ ATIKLARI

Ambalaj nedir:
Bir ürünün, tüketiciye veya kullanıcıya ulaştırılması aşamasında,depolama, taşıma, koruma, saklama, satışa sunum, tanıtım ve reklam gibi pazarlama işlemlerini kolaylaştıran,herhangi bir malzemeden yapılmış tüm ürünlerdir.

Neleri Kapsar:
Kullanılan malzemeye (plastik, metal, cam, kağıt-karton, kompozit) ve atığın kaynağına (evsel, ticari, endüstriyel) bakılmaksızın, ülke içinde piyasaya sürülen bütün ambalaj ve ambalaj atıkları,

Ayrı bertaraf edilmesi gereken ambalaj atıkları
• Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği kapsamındaki maddeler ve müstahzarlar ile kontamine olmuş ambalajlar,
• Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki atıkların ambalajlar,
• Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki atıkların ambalajlar,
(Bu atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre yapılır)